Polityka Prywatności

Drogi Użytkowniku!

Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych Użytkowników Serwisu (dalej „Użytkowników”) działającego pod adresem https://piwobraniewo.com.pl/ (dalej „Serwis”). Poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Browar Braniewo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Cybernetyki 7; 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000829425, NIP: 2060003210, Regon: 385257166, będąca jedną ze spółek kapitałowej grupy Van Pur S.A.

OFICER BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Dążąc do zachowania najwyższego poziomu ochrony danych osobowych w kapitałowej Grupie Van Pur, powołaliśmy Oficera Bezpieczeństwa Danych Osobowych. Z Oficerem Bezpieczeństwa Danych Osobowych, możesz skontaktować się za pośrednictwem adresu email: iod@vanpur.com.

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Nie gromadzimy danych osobowych osób w wieku poniżej 18 lat. Serwis nie jest przeznaczony dla osób w wieku poniżej 18 lat.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Konkursy i loterie;
 • Formularz kontaktowy.

Podstawa przetwarzania danych:

 • Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych:

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale w większości przypadków jest konieczne do świadczenia usług związanych ze Serwisem.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości udziału w konkursach lub loteriach;
 • brak możliwości nawiązania kontaktu lub obsłużenia przesłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytań.

Możliwość cofnięcia zgody:

Zgodę można wycofać w każdej chwili. W tym celu należy wysłać maila na adres iod@vanpur.com. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach Serwisu nie dokonujemy profilowania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane państwom trzecim.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestaną być niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; lub
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych
 • ich sprostowania
 • usunięcia lub
 • ograniczenia przetwarzania

A także prawo:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora

W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po odwołaniu takiej zgody Twoje dane zostaną usunięte z bazy i nie będą dalej przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • Administrator strony internetowej Serwisu
 • Hostingodawca i administrator serwera
 • Podmioty realizujące bieżącą obsługę Serwisu
 • Spółki kapitałowe grupy Van Pur S.A.
 • Inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej ze Serwisem umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? Napisz na adres e-mail: iod@vanpur.com.