przewiń dalej

piwo
braniewo

Niespiesznie leżakowane piwo wyróżniające się bursztynową barwą, wyraźnie chmielową nutą oraz charakterystyczną goryczką. Warzone na bazie szlachetnych odmian chmielu i słodu oraz wody czerpanej z własnego ujęcia.


WARMIA

Warmia i Mazury to region niezwykły. Posiada największe w kraju obszary objęte ochroną przyrody. W trosce o miejscową faunę i florę utworzono tu 102 rezerwaty oraz 6 parków krajobrazowych

MAZURY

Region ten znany jest jednak przede wszystkim z ogromnej liczby polodowcowych jezior. Stąd zyskał sobie miano “Krainy Tysiąca Jezior”. Tutejsza czysta, nieskażona natura ma ogromny wpływ na walory smakowe piw warzonych w Braniewie.

Browar Braniewo Sp. z o.o.
Oddział w Braniewie
ul. Morska 4
14-500 Braniewo
tel. 55 22 13 500
braniewo@browarbraniewo.pl

Browar Braniewo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7,
02-677 Warszawa,
spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielsku-Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000829425, REGON 385257166; NIP 2060003210.

Wypełnij formularz

Błąd w formularzu Błąd w formularzu wyślij

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych na stronie internetowej jest Browar Braniewo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, więcej informacji o ochronie Twojej prywatności znajdziesz: Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Cookies

Zgodnie z art. 32c ust. 2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2019 poz.1792) Browar Braniewo Sp. z o.o. informuje, że prowadzona przez spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na stosowaniu na jej terenie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko. W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.

Duży przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

0%